Svenske Marcus egna ord om att jobba i Malta: Våga ta chansen!

by | Aug 23, 2019

Hur är det egentligen att söka jobb med hjälp av Magic Mondayz och hur är det att jobba i Malta? 
Läs intervjun med Marcus, 26 år nedan och hör hans egna erfarenheter.

Hej Marcus! Vad jobbar du med?
Jag jobbar som Customer Retention Coordinator för ett iGaming-bolag.

Vad gör du på fritiden?
Största delen av min fritid spenderas med min flickvän. Annars målar jag en hel del och håller på med diverse sidoprojekt.

Hur gick det till när du sökte nytt jobb senast?
Jag var i full gång med att söka en hel del jobb inom Marknadsföring på olika ställen, direkt via bolagen men även genom ett par rekryteringsbolag. Generellt så var det alltid långdragna processer med massor av intervjuer, oftast med flera veckors mellanrum.
Som tur var så kom jag över en annons från Magic Mondayz, där allt var mer effektivare. Även om det här var runt Julafton, där alla brukar vara otroligt upptagna.

Vad var det bästa med Magic Mondayz?
Det allra bästa var kommunikationen, vart jag än befann mig i processen så fick jag alltid ett mail eller samtal. Speciellt innan och efter en intervju, vilket var otroligt skönt. Ira som hjälpte mig gav mig tips innan intervjun och hörde av sig igen efter för att kolla hur det kändes och om allt gick bra.

Hur är det att jobba inom i-Gaming (fördelar, nackdelar, utmaningar, etc)?
Jag har jobbat inom branschen i 3,5 år nu och trivs enormt mycket. Man får jobba med människor från hela världen och får ta del av många olika kulturer. En annan fördel är att det är väldigt brett, det fint ett jobb som passar alla. Samt att det konstant händer något nytt, vilket kan vara en utmaning för några men eftersom jag gillar förändringar så tycker jag bara det är en bra sak.
Enda nackdelen jag kan tänka på är hur vissa ser på iGaming-branschen, men jag tror att det bygger på okunskap. Så om man pratar med dem och förklara hur saker faktiskt fungerar så brukar dem ändra sin synvinkel.

Hur är det att bo, leva och jobba i Malta?
I början kan det vara svårt att anpassa sig efter vädret, speciellt om man kommer från ett kallt land som Sverige. Men när man väl kommer in i det hela så är det otroligt trevligt, människorna som bor här är till den största väldigt utåtriktade, vilket gör det väldigt enkelt att hitta en gemenskap.

Har du något tips till någon från Sverige som vill hitta nytt jobb i Malta?
Våga ta chansen! Var förberedd med ett engelskt CV och personligt brev och ta saker som dem kommer. Och såklart, så kan jag rekommendera att söka via Magic Mondayz ?

Har du något ledord eller favorit-ordspråk?
Jag kör på en gammal klassiker – Allt löser sig!

 

In English:

What is it really like to apply for a job with the help from Magic Mondayz and what is it like to work in Malta?
Read the interview with Marcus, 26 years, below and find out his experiences.

Hi Marcus! What is your current job?
Customer Retention Coordinator for an iGaming company

What do you do in your spare time?
Most of my free time is spent with my girlfriend. Otherwise, I paint a lot and do various side projects.

How was the process when you last applied for a new job?
I was looking for a lot of jobs in Marketing in different places, to the hiring companies directly, and also through a couple of recruitment companies. Generally, there were always lengthy processes with lots of interviews, usually every few weeks.

Fortunately, I came across an ad from Magic Mondayz, with whom everything was much more efficient. Even though this was around Christmas time, when everyone is incredibly busy.

What is the best thing about Magic Mondayz?
The best part was the communication, wherever I was in the process I always received an email or call. Especially before and after an interview, which was incredibly nice. Ira who helped me, gave me tips before the interview and checked in with me frequently to check how I felt and that everything went well.

What is it like to work in the iGaming industry?
I have been working in the industry for 3.5 years now and am very happy with it. You get to work with people from all over the world and get to know many different cultures. Another advantage is that there is a broad variety of positions in the industry, so there is always something for everyone. There is always new things happening, which can be a challenge for some, but since I like changes I just think it’s a good thing.

The only downside I can think of is how some view the iGaming industry, but I think it is based on ignorance, so if you talk to them and explain how things actually work, they usually change their point of view.

What is it like to live and work in Malta?
In the beginning, it can be difficult to adapt to the weather, especially if you come from a cold country like Sweden. But once you get into it, it is incredibly nice, the people who live here are to the greatest very outgoing, which makes it very easy to feel at home.

Do you have any tips for anyone from Sweden who wants to find a new job in Malta?
Dare to take a chance! Be prepared with an English CV and personal letter and take things as they come. And of course, I can recommend the help you get from Magic Mondayz ?

Do you have a favorite quote?
A classic quote – Everything works out in the end!

Written By [email protected]

Related Posts

How To Hire Developers In 2022

How To Hire Developers In 2022

Hiring developers has changed since the coronavirus pandemic. In 2020, businesses were forced to go online to keep afloat, which meant embracing technology and developing online...

Comments

0 Comments

0 Comments